No title... No title... No title... No title... No title...
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Y Tế Thành phố Hải Phòng
BẢNG ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH COVID -19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
I. Tiêu chí đánh giá
a) Tiêu chí 1: Tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng/số dân/thời gian (số mắc mới/100.000 dân/tuần)
Hải Phòng ở mức độ 1 (0 - < 20 ca)
b) Tiêu chí 2: Độ bao phủ vắc xin: tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 01 mũi VX phòng COVID-19
c) Tiêu chí 3: Đảm bảo khả năng thu dung, điều trị của cơ sở KCB các tuyến
II. Cấp độ dịch tại Hải Phòng
1. Theo quy mô toàn TP: Cấp 1 - Bình thường mới
2. Theo quy mô huyện: 15/15 huyện ở Cấp 1 - Bình thường mới
Thông tin mới nhất
Đăng nhập