No title... No title... No title... No title... No title...
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Y Tế Thành phố Hải Phòng
Công khai Thỏa thuận khung các gói thầu mua sắm sinh phẩm chẩn đoán, mua sắm bổ sung thuốc generic, mua sắm bổ sung thuốc biệt dược gốc hoặc tương tương điều trị năm 2020.

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hải Phòng (Đơn vị mua sắm tập trung) công khai nội dung thỏa thuận khung các gói thầu sau: 

1. Gói thầu Mua sắm sinh phẩm chẩn đoán invitro (gồm 50 mặt hàng) thuộc dự án Mua sắm sinh phẩm chẩn đoán invitro năm 2019 - 2020 cho các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng:

https://mega.nz/folder/fh0hwC7S#3Z1SKX2mDgDsY4sfRILhVg

2. Gói thầu Mua sắm bổ sung thuốc Generic (gồm 285 lô thuốc) thuộc dự án Mua sắm bổ sung thuốc Generic năm 2020 cho các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng:

https://mega.nz/folder/PsVWiJIT#ZyhhTzrdkOBJixrgQri4dQ

3. Gói thầu Mua sắm bổ sung thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị (gồm 51 lô thuốc) thuộc dự án Mua sắm bổ sung thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị năm 2020 cho các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng:

https://mega.nz/folder/a0s23SKY#TVPBF308dN4f3iZD7lVC1g

Thông tin mới nhất
Đăng nhập