CHÀO MỨNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM Y TẾ QUÂN DÂN Y BẠCH LONG VĨ
Ban lãnh đạo Trung tâm

a) Phó Giám đốc phụ trách: Bác sĩ. Phạm Văn Hải

- Số điện thoại: 0919.224.989

- Email: bsphamhaihp2009@gmail.com

b)  Phó Giám đốc: Bác sĩ. Lê Ngọc Trọng

- Số điện thoại: 0983.338742

- Email:

Thông tin mới nhất
Đăng nhập