CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 25 NĂM THÀNH LẬP HUYỆN ĐẢO BẠCH LONG VĨ (25.3.1993 - 25.3.2018)
Chức năng và Nhiệm vụ

       a) Thực hiện công tác y tế dự phòng theo Quyết định số 26/2005/QĐ-BYT ngày 09/9/2005 của Bộ Y tế ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế dự phòng huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

        b) Thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh cho lực lượng vũ trang, nhân dân và ngư dân tại huyện Bạch Long Vĩ theo quy chế quản lý bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế và các văn bản khác có liên quan của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng.

       c) Thực hiện chức năng phòng chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, dân số-kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền thông giáo dục sức khỏe cho nhân dân, lực lượng vũ trang trên địa bàn và ngư dân tại ngư trường Vịnh Bắc Bộ; đồng thời đảm nhiệm công tác cứu hộ, cứu nạn và vẩn chuyển bệnh nhân trên biển.


Tin khác
Thông tin mới nhất
Đăng nhập
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !