CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 25 NĂM THÀNH LẬP HUYỆN ĐẢO BẠCH LONG VĨ (25.3.1993 - 25.3.2018)
CHIẾN DỊCH RÀ QUYÉT MÃ ĐỌC

Để đảm bảo an toàn thông tin mạng hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý, đề nghị các khoa, phòng thực hiện rà quyét mã độc theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

http://khonggianmang.vn/chiendich2020

Thông tin mới nhất
Đăng nhập