CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 25 NĂM THÀNH LẬP HUYỆN ĐẢO BẠCH LONG VĨ (25.3.1993 - 25.3.2018)
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 30/TB-SYT

Hải Phòng, ngày 23 tháng 01 năm 2019

                                          

THÔNG BÁOTUYỂN DỤNG

Sở Y tế Hải Phòng đề nghị được đăng báo Hải Phòngthông báo tuyển dụng 3 số liên tiếp từ ngày 25/01/2019 đến ngày 28/01/2019.

Sở Y tế Hải Phòng cần tuyển viên chức choTrung tâm Y tế quân dân y Bạch Long Vĩ như sau:

1. Số lượng:  08 chỉtiêu

2. Vị trí tuyển dụng:

+ Vị trí Khámbệnh, chữ bệnh: 02 người

- 01 Bác sỹ đakhoa

- 01 Y sỹ đakhoa hoặc Y sỹ Y học cổ truyền

+ Vị trí chămsóc bệnh nhân: 01 người có trình độ điều dưỡng Trung học trở lên.

+ Vị trí phụtrách Y tế công cộng và kiểm soát dịch bệnh, HIV: 01 người có trình độ Bác sỹ.

+ Vị trí phụtrách công tác dinh dưỡng, tiết chế, an toàn vệ sinh thực phẩm: 01 người cótrình độ Trung cấp Y trở lên.

+ Vị trí Gây mêhồi sức: 01 người có trình độ Trung cấp trở lên chuyên ngành Gây mê hồi sứchoặc Trung cấp y có chứng chỉ Gây mê hồi sức.

+ Vị trí Gây xétnghiệm: 01 người có trình độ Trung cấp trở lên chuyên ngành xét nghiệm hoặcTrung cấp y có chứng chỉ xét nghiệm.

+ Vị trí phụtrách công tác dân số, truyền thông giáo dục sức khỏe: 01 người có trình độTrung cấp Y trở lên.

    3.Thời gian nhận hồ sơ:

    - Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 29/01/2019 đếnhết ngày 04/03/2019.

    - Địa điểm: Tại Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế(38 Lê Đại Hành - Hồng Bàng - Hải Phòng). Số điện thoạiliên lạc: 02253.745.786.

    Mọi thông tin chi tiết đăng trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Hải Phòng. Địa chỉ: www.soytehaiphong.gov.vn./.

Nơi nhận:                                                                           

- Báo HP; 

- BVĐKTN;                                                                                                     

- Lưu VT, TCCB(4).

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Phạm Thu Xanh

thong bao tuyen dung.docx
Thông tin mới nhất
Đăng nhập