CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 25 NĂM THÀNH LẬP HUYỆN ĐẢO BẠCH LONG VĨ (25.3.1993 - 25.3.2018)
Tuần lễ học tập suốt đời năm 2020 với chủ đề " Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời"

    Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm nay mang thông điệp: “Chúng ta cần phải học tập thường xuyên, học tập suốt đời và hình thành mạng học tập mở của người Việt Nam, tiến tới phổ cập kỹ năng số, kỹ năng bảo đảm an toàn, an ninh mạng đạt trình độ cơ bản cho người dân; đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, xây dựng văn hoá số trong cộng đồng”.

    Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 tại Thành phố Hải Phòng diễn ra từ ngày 1-7/10 với nhiều hoạt động được đồng loạt tổ chức tại các quận, huyện, như: tổ chức các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giáo dục pháp luật, sức khỏe cho người dân…; triển khai xây dựng “Tủ sách học tập suốt đời”, triển khai phong trào xây dựng “Tủ sách lớp học”… Các hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về sự cần thiết của việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

Thông tin mới nhất
Đăng nhập