CHÀO MỨNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM Y TẾ QUÂN DÂN Y BẠCH LONG VĨ
Khoa khám bệnh và Cận lâm sàng

Trưởng khoa: Bác sĩ. Vũ Đức Cường

Phó Trưởng khoa: Y sĩ: Trịnh Văn Vương

Chức năng nhiệm vụ:

     Tổ chức và tiếp nhận người bệnh đến cấp cứu; Khám bệnh, chọn lọc người bệnh vào điều trị nội trú; Thực hiện công tác điều trị ngoại trú và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe ban đầu.Tổ chức khám định kỳ, theo dõi tình hình bệnh trong vùng dân cư được phụ trách để có biện pháp ngăn ngừa bệnh. Tổ chức dây chuyền khám sức khỏe theo nhiệm vụ được giao.Khoa được bố trí một chiều theo quy định, có đủ trang thiết bị y tế và nhân lực phục vụ công tác khám chữa bệnh ban đầu.

Phòng Xét nghiệm: Thực hiện các kĩ thuật xét nghiệm về huyết học,hóa sinh, vi sinh, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán và theo dõi kết quả điều trị.

Phòng chẩn đoán hình ảnh: Thực hiện các kĩ thuật tạo hình ảnh y học để chẩn đoán bệnh và theo dõi kết quả điều trị, bằng các thiết bị X-quang, siêu âm…


Thông tin mới nhất
Đăng nhập