CHÀO MỨNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM Y TẾ QUÂN DÂN Y BẠCH LONG VĨ
Khoa Ngoại sản - Hồi sức cấp cứu


Trưởng khoa:

Phó khoa:

Chức năng nhiệm vụ:

Phòng Ngoại khoa: Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh chủ yếu bằng các thủ thuật và phẫu thuật.

Phòng Sản phụ khoa: có nhiệm vụ đỡ đẻ chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻsơ sinh và khám bệnh, chữa bệnh phụ khoa.

Phòng Hồi sức cấp cứu: điều trị và chăm sóc tích cực những người bệnh có chức năng sống bị đe dọa cần phải được hỗ trợ.


Thông tin mới nhất
Đăng nhập