CHÀO MỨNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM Y TẾ QUÂN DÂN Y BẠCH LONG VĨ
KHoa Quân Y


Trưởng khoa: Bác sĩ. Lê Ngọc Trọng

Phó khoa:

Chức năng nhiệm vụ:

Khoa Quân y là một bộ phận thuộc Trung tâm Y tế Quân Dân y Bạch Long Vĩ có chức năng, nhiệm vụ cấp cứu, khám, điều trị bệnh nhân quân đội 24/24, không được tiếp nhận bệnh nhân ngoài (dân sự) trong giờ hành chính, ngoài giờ hành chính (19h hôm trước đến 7h sáng hôm sau) được thu dung bệnh nhân ngoài đến cấp cứu, điều trị ngoại trú. Khi có trường hợp bệnh nặng có dấu hiệu nguy kịch phải chuyển ngay bệnh nhân vào các chuyên khoa của Trung tâm Y tế Quân dân y theo quy định.


Thông tin mới nhất
Đăng nhập