CHÀO MỨNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM Y TẾ QUÂN DÂN Y BẠCH LONG VĨ
Phòng Hành chính- Kế hoạch- Tổng hợp


Trưởng phòng: Nguyễn Thị Gấm

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Tam Hưng

Chức năng nhiệm vụ:

Tham mưu và giúp Ban Giám đốc thực hiện công tác tổ chức cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; xây dựngcác kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, đảm bảo chính xác, an toàn, hiệu quả công tác tài chính; quản lý tốt công tác văn thư lưu trữ.

Tham mưu giúp Ban Giám đốc thực hiện, giám sát và quản lý hành chính, trao đổi thông tin các hoạt động của các khoa, phòng trong toàn Trung tâm.

Đảm bảo tốt công tác hậu cần choTrung tâm.


Thông tin mới nhất
Đăng nhập