No title... No title... No title... No title... No title...
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Ngành Y Tế Thành phố Hải Phòng
Lịch công tác Năm 2021
Tuần 42, từ ngày 11 tháng 10 năm 2021 tới ngày 17 tháng 10 năm 2021
Từ ngày 04/10/2021 tới ngày 10/10/2021
NgàySángChiều
Thứ hai
Ngày 11/10/2021
Thứ ba
Ngày 12/10/2021
Thứ tư
Ngày 13/10/2021
Thứ năm
Ngày 14/10/2021
Thứ sáu
Ngày 15/10/2021
Thứ bảy
Ngày 16/10/2021
Chủ nhật
Ngày 17/10/2021
Ghi chú:
Thông tin mới nhất
Đăng nhập