CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 25 NĂM THÀNH LẬP HUYỆN ĐẢO BẠCH LONG VĨ (25.3.1993 - 25.3.2018)
Cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Từ ngày 01/5/2019 người lao động đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế sẽ được cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế trên Cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin giám định BHYT

Theo Công văn số 500/BHXH-CNTT ngày 22/3/2019 của BHXH thành phố Hải Phòng về việc tạo lập, cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH trên Cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống giám định bảo hiểm y tế (BHYT),từ ngày 01/5/2019 người lao động đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế sẽ được cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (gọi tắt là Giấy chứng nhận) theoThông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế trên Cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin giám định BHYT.

Sau ngày 01/5/2019, BHXH thành phố Hải Phòng không giải quyết các chế độ BHXH đối với người lao động khi đi KCB không được cấp Giấy Chứng nhận trên Cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin giám định BHYT. Người lao động đi KCB, yêu cầu cơ sở KCB cấp Giấy chứng nhận từ Cổng Thông tin tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin giám định BHYT, kiểm tra lại thông tin, chữ ký của bác sĩ, dấu của cơ sở KCB trên Giấy chứng nhận. Ttrường hợp thông tin chưa đầy đủ, chính xác, Giấy Chứng nhận không đúng mẫu do Bộ Y tế ban hành hoặc có các thông tin viết tay đề nghị người lao động liên hệ với cơ sở KCB để cấp lại.
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thông tin mới nhất
Đăng nhập