CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 25 NĂM THÀNH LẬP HUYỆN ĐẢO BẠCH LONG VĨ (25.3.1993 - 25.3.2018)
Hướng tới Đại hội Công đoàn ngành Y tế Hải Phòng nhiệm kỳ 2018 – 2023

Đại hội công đoàn ngành y tế Hải Phòng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cán bộ đoàn viên, CNVC LĐ ngành y tế. Nhằm đánh giá kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ vừa qua và đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp trong nhiệm kỳ tới.
Công tác chỉ đạo đại hội tại các công đoàn cơ sở
Xác định công tác chỉ đạo đại hội công đoàn các cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XIV, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 – 2023 là một trong những nhiệm vụ quan trọng quyết định sự thành công trong công tác chuẩn bị đại hội công đoàn ngành y tế Hải Phòng lần thứ XVIII. Vì vậy, ngay sau khi có sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Y tế đã chủ động tập huấn, hướng dẫn các công đoàn trực thuộc tổ chức đại hội công đoàn cơ sở tại các đơn vị; tổ chức tập huấn công tác tổ chức đại hội; trực tiếp dự và chỉ đạo tại các đơn vị cơ sở tổ chức đại hội; ban hành Kế hoạch số 210/KH-CĐN ngày 25/10/2017 về việc tổ chức Đại hội Công đoàn ngành y tế lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018-2023. 
Ban Thường vụ Công đoàn ngành đã chọn CĐCS Bệnh viện Trẻ em, Bệnh viện Thủy Nguyên, Trung tâm Da Liễu, Trung tâm y tế huyện An Lão, đại diện cho 4 khối thi đua để tổ chức đại hội điểm và bầu Chủ tịch CĐCS trực tiếp tại đại hội. Tính đến ngày 31/12/2017, toàn ngành có 58/58 CĐCS tổ chức xong đại hội (đạt 100%, trong đó có 57 CĐCS tổ chức đại hội, 01 CĐCS tổ chức hội nghị). Công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội công đoàn cấp cơ sở nhận được nhiều sự quan tâm của cấp uỷ đảng, lãnh đạo các đơn vị về các mặt nội dung, lựa chọn nhân sự có đủ tiêu chuẩn, năng lực, tâm huyết với công tác công đoàn và hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất tổ chức đại hội. Các CĐCS đã bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và Điều lệ Công đoàn Việt Nam để chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội. Công tác nhân sự bầu Ban chấp hành (BCH) đảm bảo theo quy định, cơ cấu thành phần hợp lý. Chất lượng BCH khoá mới tại các đơn vị được nâng lên về trình độ học vấn, chuyên môn, lý luận chính trị và nghiệp vụ. Các báo cáo đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của BCH CĐCS nhiệm kỳ 2017-2022 trình đại hội và văn kiện của công đoàn cấp trên được triển khai nghiêm túc. Với tinh thần đổi mới, dân chủ, nhiều ý kiến đã tập trung vào các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.
Nhìn chung, việc chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức đại hội ở các CĐCS đã được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, hướng dẫn của cấp trên. Qua đại hội đánh giá đúng thực trạng, hiệu quả hoạt động của phong trào CNVC LĐ và hoạt động công đoàn của mỗi đơn vị; đồng thời tranh thủ được sự quan tâm chỉ đạo của công đoàn cấp trên trực tiếp, của cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Kết quả của đại hội còn thể hiện sự đoàn kết và phát huy tính năng động của đoàn viên công đoàn, thường xuyên đi sâu, nắm bắt tâm tư, tình cảm của cán bộ đoàn viên, CNVC LĐ trong cơ quan đơn vị để có những phương hướng giải quyết những vấn đề liên quan tới quyền và nghĩa vụ của CNVC LĐ một cách cụ thể, thiết thực.

Đại hội Công đoàn ngành Y tế HảiPhòng lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2018 – 2023 đang được khẩn trương tiến hành. Đạihội sẽ diễn ra trong 2 ngày, 13-14/4/2018. Ban Thường vụ Công đoàn ngành đãthành lập 4 tiêu ban chuẩn bị cho Đại hội gồm: Tiểu ban nội dung; Tiểu ban nhânsự; Tiểu ban tuyên truyền; Tiểu ban hậu cần, tổ chức phục vụ. Thường xuyên nắmbắt tình hình công tác tham mưu cấp ủy về công tác cán bộ, công tác chuẩn bịnhân sự cho đại hội. Ban Thường vụ Công đoàn ngành đã dự thảo báo cáo chínhtrị, đảm bảo bám sát nhiệm vụ của ngành và tình hình CNVC LĐ, từ đó để đoànviên được thảo luận, đánh giá, tham gia đóng góp ý kiến vào các nội dung, giảipháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Đã dự thảo văn bản chuẩn bị cho Đại hội như:Kế hoạch tổ chức Đại hội; Báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn khóa XVII trìnhtại Đại hội; Phân bổ đại biểu dự Đại hội; Kế hoạch và quy trình giới thiệunhân sự Ban Chấp hành …, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết nhằm phụcvụ cho việc tổ chức Đại hội đạt kết quả tốt.

Đại hội công đoàn các cấp là mộttrong những nhiệm vụ quan trọng trong quá trình tổ chức hoạt động của tổ chứcCông đoàn. Đại hội là cơ quan lãnh đạo cao nhất của công đoàn mỗi cấp, là dịpsinh hoạt chính trị sâu rộng, thực sự dân chủ của đoàn viên, CNVCLĐ và tổchức công đoàn. Hiện nay, các cấp công đoàn trong toàn ngành Y tế Hải Phòngđang tích cực tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, vận động cán bộ,đoàn viên, CNVCLĐ tích cực thi đua lao động, công tác, lập thành tích chàomừng đại hội công đoàn ngành y tế lần thứ XVIII, tiến tới Đại hội XIV Công đoànthành phố và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII với phương châm: "Đổimới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm" nhằm tiếp tục đổi mới theohướng thiết thực, hiệu quả, tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ,nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thờikỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.Với tinh thần đó, tin tưởng rằng Đại hội công đoàn ngành y tế Hải Phòng lầnthứ XVIII, nhiệm kỳ 2018 -2023 sẽ thành công tốt đẹp, đáp ứng được nguyệnvọng của đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn ngành.
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thông tin mới nhất
Đăng nhập
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !